>

www.sinpasmorecard.com.tr alan adına sahip resmi internet sitesi ve bu site içerisindeki indirme bağlantıları bulunan SİNPAŞ MORE CARD isimli portal (Bundan böyle kısaca "Program" olarak anılacaktır) Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“SİNPAŞ”) tarafından işletilmektedir.

A- GENEL HÜKÜMLER

 1.  Kullanıcılar web sitesine erişimlerinin ve siteyi kullanmalarının işbu Kullanım Koşullarına, ilgili ulusal, uluslararası mevzuata uygun ve tabi olduğunu kabul ederler.
 2.  www.sinpasmorecard.com.tr alan adına sahip internet sitesinin ve Programın kullanımından doğabilecek her türlü risk, zarar, virüs ve benzeri web saldırılarından sair benzeri kullanıcı aleyhine oluşabilecek durumlardan Kullanıcı bizzat kendisi sorumludur. SİNPAŞ ve/veya SİNPAŞ GYO’nun çalışanları ve/veya yöneticileri tüm bu hususlardan ve sair hususlardan her ne nam altında olursa olsun sorumlu değildir.
 3.  SİNPAŞ, Program içerisinde bulunan tüm içerikleri kullanıcının rızasını aramaksızın kaldırma, değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir.
 4.  Kullanıcı, işbu kullanım koşullarını kabul etmekle birlikte, Program içerisinde yer alan kendisine ilişkin ve ait tüm içeriğin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5.  SİNPAŞ, Kullanıcının Program’dan derhal hiçbir gerekçe göstermeksizin çıkarılması hakkında yegane yetkiye sahiptir ve herhangi bir Kullanıcının Program’ı kullanmaya devam edip etmeyeceğine de gerekçe göstermekten ari olarak karar verme hakkını da münhasıran kendisinde saklı tutar.
 6.  Program’ın (ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, görüntü, imge); Program’ın (ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, görüntü, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm ögeleri SİNPAŞ’a, SİNPAŞ’ın Grup Şirketlerine, iştiraklarına ve/veya SİNPAŞ’ın izni ile web sitesinde ürün veya hizmet sağlayan üçüncü kişilere aittir.
 7.  SİNPAŞ uygulamalarının, adının, markasının, alan adının, proje isimlerinin, reklamlarının ve tanıtımlarının; Program’ın, web sitesinde yer alan tüm bilgilerin, görüntülerin, içeriğin ve SİNPAŞ’ın veya SİNPAŞ Grup Şirketlerinin, iştiraklarının, SİNPAŞ’ın izni ile web sitesinde ürün veya hizmet sağlayan üçüncü kişilerin, telif haklarına tabi çalışmalarının kısmen veya tamamen yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, kopyalanması, ileti olarak alınması, görüntülenmesi, yeniden kullanılması, çoğaltılması, yayımlanması, lisansının başkasına verilmesi, türev eserler yaratmak için kullanılması, devretme faaliyetlerinde bulunulması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulması yasak olup bu yöndeki eylemlere SİNPAŞ tarafından kesinlikle izin verilmemektedir. Bu şekilde kullanımı gerçekleştiren kişiler ve kullanıcılar, tespit edildikleri an SİNPAŞ’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayacakları tüm zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere yasalarca izin verilen en kapsamlı ölçüde, başkaca bir talebe gerek kalmaksızın derhal karşılayacak ve suç içeren eylemlerinde tek başına ilgili mercilerle muhatap olacaklardır.
 8.  SİNPAŞ’ın ve/veya web sitesine yönelik hizmetleri sunan üçüncü kişilerin, Program ve Program üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bunları ve benzeri hakları SİNPAŞ’ın izni ve yazılı onayı olmaksızın kesinlikle kullanamaz. Kullanım halinde ilgili kullanımı derhal sonlandıracağını ve ihlal nedeniyle doğan/doğacak her türlü zararları derhal tazmin edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9.  SİNPAŞ, Program’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman, hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbir sorumluluk kabul etmeksizin değiştirebilme, kapatabilme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır.
 10.  SİNPAŞ, Kullanıcılara web sitesinde yer alan içeriğe ilişkin herhangi bir taahhüt vermemekte olup, web sitesinde mevcut içeriği kullanmalarından dolayı üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceklerine dair de Kullanıcılara herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 11.  Programın mevzuata aykırı şekilde herhangi bir materyali aktarmak veya iletmek için kullanılması yasaktır, bu kullanımlarda sorumluluk Kullanıcının kendisinde olacaktır. Aynı şekilde, Kullanıcıların programda ve/veya herhangi bir web sitesinde, program ve/veya SİNPAŞ aleyhine tartışma, sohbet, duyuru, ileti, ilan panoları ve benzerleri yerlerde bulunabilecekleri ihlal teşkil eden, tehditkâr, hukuka aykırı, aldatıcı, müstehcen, istismar edici, kışkırtıcı, karalayıcı, edebe aykırı, lekeleyici, pornografik veya küfür içeren ve benzeri materyaller ve/veya bir ceza gerektiren suç sayılacak, hukuki sorumluluk doğuracak ve sair suretle herhangi bir kanunu ihlal edecek bir fiil teşkil edecek veya böyle bir fiili teşvik edecek materyallerden kaynaklanan kullanımlarda Bu şekilde kullanımı gerçekleştiren kişiler ve kullanıcılar, tespit edildikleri an SİNPAŞ’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayacakları tüm zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere yasalarca izin verilen en kapsamlı ölçüde, başkaca bir talebe gerek kalmaksızın derhal karşılayacaktır. Suç içeren eylemleri hakkında haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır ve suç içeren eylemlerinde tek başına ilgili mercilerle muhatap olacaklardır.
 12.  Aynı şekilde, Kullanıcıların programda ve/veya herhangi bir web sitesinde, üçüncü kişiler aleyhine tartışma, sohbet, duyuru, ileti, ilan panoları ve benzerleri yerlerde bulunabilecekleri ihlal teşkil eden, tehditkâr, hukuka aykırı, aldatıcı, müstehcen, istismar edici, kışkırtıcı, karalayıcı, edebe aykırı, lekeleyici, pornografik veya küfür içeren ve benzeri materyaller ve/veya bir ceza gerektiren suç sayılacak, hukuki sorumluluk doğuracak ve sair suretle herhangi bir kanunu ihlal edecek bir fiil teşkil edecek veya böyle bir fiili teşvik edecek materyallerden kaynaklanan kullanımlarda tüm sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacak ve SİNPAŞ bunlardan her ne nam altında olursa olsun sorumlu olmayacaktır.
 13.  SİNPAŞ’ın, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden; mektup, e-posta, SMS, MMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıyla iletişim kurması, ona bildirimde bulunması ve diğer amaçlarla kendisine ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle, aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe SİNPAŞ’ın kendisine ticari elektronik ileti gönderilebileceğini ve SİNPAŞ tarafından kişisel bilgilerinin işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 14.  Kullanıcı, "kişisel verilerin işlenmesi" kavramının: kişisel verilerin SİNPAŞ tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmiş olduğu, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, kaldırılması, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem ya da işlemleri kapsadığını bildiğini ve bu kapsamda SİNPAŞ tarafından kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini ve bu işleme onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir.
 15.  Binlerce ailenin hayatına değer katan Büyük Sinpaş Ailesi’nin bir üyesi olmanızı ve sizlere yeni projelerimizi aktarmayı, size özel hazırlayacağımız fırsat ve kampanyaları duyurmayı istiyoruz. Bu nedenle formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Holding ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında koruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Holding olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi izin@sinpasgyo.com.tr e-posta adresimiz veya 444 1974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

B- PUAN VE HEDİYE UYGULAMALARI

 1.  Puanlar Kullanıcıya bildirilen Program koşulları çerçevesinde Kullanıcının hesabına aktarılır. SİNPAŞ puan kazanma ve harcama kurallarını kullanıcılara bildirim yapmadan dilediği zaman değiştirme ve sonlandırma yetkisine sahiptir. Puan hesaplanması, bildiriminde ve uyuşmazlıklarında SİNPAŞ kayıtları tek ve esas delil kabul edilmiştir.
 2.  Mevzuat değişikliği, resmi merci veya yargı kararları, olağan üstü haller, mücbir sebepler ve ekonomik gelişmeler ve beklenmeyen haller, mahkeme, ilgili merci kararları, tedbirler gibi sair kapsamda puan uygulamasının durdurulması gerektiği hallerde, Kullanıcılara bildirim yapılmaksızın uygulama derhal durdurulabilecek ve bu durumda SİNPAŞ’ın Kullanıcı’ya karşı her ne nam ve isim altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 3.  Kullanıcılar kazanmış oldukları puanlarını birinci dereceden yakını dahil herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerini kabul ederler.
 4.  Talep edilen ürünün teslimatı adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mevcut olan ve teslimata uygun açık adres bildiren kullanıcılara yapılacaktır. Adresten kaynaklı iadelerde SİNPAŞ ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5.  Kullanıcılar kazandıkları ve biriktirdikleri puanları ile web sitesinde belirtilen ürünleri talep edebilecektir. İnternet sitesinde belirtilen ürünler stoklarla sınırlıdır. SİNPAŞ dilediği zaman internet sitesinde yer alan kataloğundaki ürünleri kısmen veya tamamen katalogdan çıkartabilir, bunları değiştirebilir veya mevcut puanlarını güncelleyebilir. Ürünler kataloglardaki görüntü ve özelliklerinden farklılıklar içerebilir.
 6.  Kullanıcıların kazandıkları aktif puanlarını; puan kazanım tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde kullanılmaları gerekmektedir. Sinpaş hiçbir bildirimde bulunmadan bu hakkını kullanıp kullanmamaya karar vermeye tek başına yetkilidir. Kullanıcılar, 2 yıl içerisinde kullanmadıkları puanların sıfırlanması halinde SİNPAŞ’ı hiçbir şart altında doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Programın başlangıç yılı 2015 olması sebebi ile 2015 yılı için işbu madde uygulanmayacak olup, madde takip eden senelerde uygulanacaktır.

C- MUHTELİF HÜKÜMLER

 1.  SİNPAŞ, Kullanıcılara ait ad-soyad, TCKN, telefon numarası veya e-posta adresini gizli tutacaktır. Soru, yorum, öneri, şikâyet vb. amaçla Kullanıcı tarafından iletilebilecek tüm içerik ve ekleri gizli bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 2.  SİNPAŞ işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ya da gereği gibi ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar SİNPAŞ aleyhine gecikme, eksik ifa veya gerektiği gibi ifa etmeme ve/veya hiç ifa etmeme ve/veya temerrüt olarak kabul edilmeyecektir. Kullanıcı bu durumlar için SİNPAŞ’tan herhangi bir nam altında tazminat ve sair hak talep etmeyecektir.
 3.  Mücbir sebepler doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hizmet ifasına engel durumlarda SİNPAŞ programa ve içerisinde kazanılmış bulunan puanlara bildirimsiz, derhal son verme, bloklama ve kullandırmama hakkında sahiptir.
 4.  İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 5.  İşbu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanmaması, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

D- GİZLİLİK

 1.  Sinpaş GYO kesin olarak üyelerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı göstermektedir. Programın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tutulan tüm kişisel bilgileriniz ve kontakt detaylarınız kanuni zorunluluklar hariç Sinpaş GYO içerisinde tutulup üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.